DNNArticle - Article View
کمينه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات و اجرای طرح نورپردازی پل شهید چمران (پارک وی) - تعمیر و نگهداری تجهیزات منصوبه
ایجاد شده توسط : mohamadi در 1395/02/19 08:29:03 ب.ظ

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 2-2-95

1- مناقصه گزار:سازمان زیبا سازی شهر تهران

2- موضوع مناقصه:

- خرید تجهیزات و اجرای طرح نورپردازی پل شهید چمران (پارک وی)

- تعمیر و نگهداری تجهیزات منصوبه به مدت یکسال

3- برآورد انجام کار: مبلغ برآورد انجام کار 4,286,775,000 ریال
4- شرایط متقاضیان: سابقه اجرای نورپردازی حداقل 3 دستگاه پل سواره رو و سایر شرایط ذکر شده در اسناد مناقصه.

5- تاریخ توزیع اسناد: اسناد مناقصه از تاریخ انتشارآگهی به مدت 10 روز (با احتساب تعطیلات) از ساعت 8 صبح لغایت 16 بعد از ظهر توزیع می شود.
6- محل توزیع اسناد: تهران، ميدان هفت تير، خيابان شهيد مفتح، روبروي ورزشگاه شهيد شيرودي، نبش خيابان شهيد شيرودي، پلاك 2، طبقه اول امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهر تهران .

7- مبلغ تضمین شرکت درمناقصه:تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 200,000,000 ریال است که باید براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه بدون قید وشرط ارائه گردد.

8- هزینه ارائه اسناد: هزینه خرید اسناد مبلغ 1,000,000 ریال می باشد که باید توسط متقاضی به حساب جاری شماره 1004606389 به نام سازمان زیباسازی شهر تهران نزد بانک شهر شعبه وحید دستگردی کد 228 واریز و رسید آن جهت دریافت اسناد مناقصه همراه با معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه ارائه گردد.

9- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

10-محل ومهلت ارائه پیشنهاد شرکت در مناقصه : در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .

11-سازمان زیبا سازی در رد یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.

12-ضمناً اطلاعات فوق در سایت سازمان به آدرسwww.zibasazi.ir نیز درج گردیده است.


print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.