Enter Title
کمينه
بیانیه ماموریت سازمان در سند چشم انداز و برنامه پنج ساله:

ما سازمانی هستیم که ارتقاء کیفیت سیما و منظر شهر تهران را رسالت اصلی خود میدانیم. در این راستا با هدف جلب مشارکت شهروندان و با تکیه بر جایگاه مان در امور زیباسازی شهر تهران، سیاست ها، مقررات و استانداردهای همه جانبه ای را تدوین نموده و هماهنگی و نظارت بر اجرای آن را انجام میدهیم. همچنین به منظور هدایت و الگو سازی، طرح های نوآورانه متکی بر هویت اسلامی- ایرانی زیباسازی را اجرا می نمائیم.

بیانیه چشم انداز سازمان:

در افق 1395 به سازمانی دانا، بهره مند از شبکه ای توانا و پیشرو ترین در عرصه زیباسازی شهری در منطقه تبدیل خواهیم شد.

اهداف:

  1-شناسائی بافت تاریخی شهر تهران.

 2-کوشش در جهت اعاده هویت معماری سنتی و اسلامی در شهر تهران با همکاری سازمان های ذیربط.

 3-طراحی، برنامه ریزی، سیاست گذاری و آموزش و همچنین تجهیز واحدها در مناطق شهرداری تهران.

 4-تهیه طرح های مربوط به برگزاری اعیاد و جشن های مذهبی و میهنی با هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر سازمان ها و ارگان های مربوطه.

 5-مطالعه، بررسی و تهیه طرح پیرامون نماهای ساختمان های شهر با توجه به مقررات و فرهنگ اسلامی و سنتی.

 6-طراحی ساخت تابلوها و علائم هدایتی، جهت نما، پلاک منازل، معابر، بزرگراه ها و همچنین طراحی ساخت سرپناه ایستگاه های اتوبوس .

 7-طراحی آب نماها و حجم های نمادین و پانل های تبلیغاتی، پیاده روها و کلیه کیوسک های منصوبه در شهر اعم از تلفن، پست، گلدان، ظروف زباله و سایر نیازهای شهری.

 8-بررسی و تعیین رنگ های مناسب جهت وسائل نقلیه عمومی.

 9-طراحی ساخت وسایل بازی کودکان در پارک ها و شهرک های بازی.

 10-تدوین استانداردهای مربوط به تابلوهای سر در اماکن عمومی و تجاری.

 11-طراحی دکوراسیون داخلی برای بخش های دولتی و عمومی.

 12-طراحی مبلمان شهری اماکن.