شماره تماس ٣-٨٨٨٨٠٤٨١ 
    نشانی خیابان ولیعصر - بالاتر از میدان ونک - خیابان شهید علیرضا دامن افشار - پلاک ٥٥ 
    کد پستی ١٩٦٩٧٦٥٤١ 
    صندوق پستی ١٥٤١-١٥٨٧٥