رویداد اندیشه نو

    معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیبا سازی شهرداری تهران با هدف ارتقاء دانش سازمانی در حوزه زیباسازی برگزار می کند: رونمایی، نقد وبررسی 40 عنوان کتاب و و پرزانت پروژه های پژوهشی و مطالعاتی تدوین طرح های مطالعاتی و پژوهشی در زمینه حوزه های فعالیت سازمان اگرچه دیر زمانی نیست که آغاز شده اما در همین مدت کوتاه به رشد و شکوفایی بالنده‌اي رسیده است. اين باور جدي وجود دارد كه بدون مطالعه، پژوهش و تدوين دستورالعمل‌هاي كارشناسي و دانش سازماني، امكان خلق زيبايي و داشتن شهري زيبا، خيلي كوتاه مدت است. رویداد "پیشواز از بهار" فرصتی است برای رونمایی از دستاوردهاي دانش سازماني در عرصه زيباسازي که عناوین آن به شرح روبرو می باشد:

    تقویم